36-40 cm
KOHAKU

Juara 1
790
Kohaku, 40 cm
Pemilik: CGH 688 - Balikpapan
Handling: RKC

Juara 2
608
Kohaku, 38 cm
Pemilik: Luthfan - Balikpapan
Handling: RKC

Juara 3
966
Kohaku, 37 cm
Pemilik: Triharyaka - Bontang
Handling: Vito Koi


TAISHO SANSHOKU

Juara 1
975
Taisho Sanshoku, 37 cm
Pemilik: Triharyaka - Bontang
Handling: Vito Koi

Juara 2
827
Taisho Sanshoku, 37 cm
Pemilik: Ii Aquarium - Balikpapan
Handling: Ii Koi

Juara 3
592
Taisho Sanshoku, 40 cm
Pemilik: Rahmad Pribadi - Bontang
Handling: Vito Koi


SHOWA SANSHOKU

Juara 1
616
Showa Sanshoku, 37 cm
Pemilik: Khutbah - Bontang
Handling: Vito Koi

Juara 2
963
Showa Sanshoku, 40 cm
Pemilik: Triharyaka - Bontang
Handling: Vito Koi


681
Showa Sanshoku, 40 cm
Pemilik: CGH 688 - Balikpapan
Handling: RKCKOROMO

Juara 1
532
Koromo, 38 cm
Pemilik: Bastian Cristian Andi - Bontang
Handling: Vito Koi
KUJAKU

TANCHO

Juara 1
550
Tancho, 40 cm
Pemilik: Prasetya - Bontang
Handling: Vito Koi

Juara 2
611
Tancho, 40 cm
Pemilik: Khutbah - Bontang
Handling: Vito Koi

Juara 3
586
Tancho, 37 cm
Pemilik: Rahmad Pribadi - Bontang
Handling: Vito Koi


KINGINRIN B

Juara 1
25
Kinginrin B, 37 cm
Pemilik: H Adi Alamsyah - Kab.banjar
Handling: Danzo 88 Feat BFF


HIKARI MOYOMONO

Juara 1
416
Hikari Moyomono, 38 cm
Pemilik: Bagas - Banjarbaru
Handling: Danzo 88 Feat BFF


KAWARIMONO

Juara 1
887
Kawarimono, 37 cm
Pemilik: Asmara - Bontang
Handling: Pasukan Anti Prei

Juara 2
38
Kawarimono, 36 cm
Pemilik: H Adi Alamsyah - Kab.banjar
Handling: Danzo 88 Feat BFF
BEKKO

Juara 1
719
Bekko, 39 cm
Pemilik: Ii Aquarium - Balikpapan
Handling: Ii KoiASAGI

HIKARI MUJIMONO

Juara 1
516
Hikari Mujimono, 39 cm
Pemilik: Hizkia - Bontang
Handling: Vito Koi

Juara 2
43
Hikari Mujimono, 37 cm
Pemilik: H Adi Alamsyah - Kab.banjar
Handling: Danzo 88 Feat BFF


MUJIMONO

Juara 1
807
Mujimono, 40 cm
Pemilik: CGH 688 - Balikpapan
Handling: RKC

Juara 2
106
Mujimono, 37 cm
Pemilik: Putra Qomaludin - Banjarbaru
Handling: Danzo 88 Feat BFF


KINGINRIN C

Juara 1
511
Kinginrin C, 39 cm
Pemilik: Hizkia - Bontang
Handling: Vito Koi

Juara 2
603
Kinginrin C, 36 cm
Pemilik: Lenny - Bontang
Handling: Vito Koi

Juara 3
737
Kinginrin C, 40 cm
Pemilik: Hermansyah - Bontang
Handling: Vito Koi