56-60 cm
KOHAKU

TAISHO SANSHOKU

Juara 1
584
Taisho Sanshoku, 60 cm
Pemilik: Rahmad Pribadi - Bontang
Handling: Vito Koi


SHOWA SANSHOKU

Juara 1
457
Showa Sanshoku, 60 cm
Pemilik: Heri Wahyono - Balikpapan
Handling: Kilokoi Borneo


SHIRO UTSURI

Juara 1
696
Shiro Utsuri, 58 cm
Pemilik: Ii Aquarium - Balikpapan
Handling: Ii Koi


KOROMO

Juara 1
810
Koromo, 60 cm
Pemilik: CGH 688 - Balikpapan
Handling: RKCKINGINRIN A

Juara 1
746
Kinginrin A, 60 cm
Pemilik: CGH 688 - Balikpapan
Handling: RKCTANCHO

Juara 1
578
Tancho, 60 cm
Pemilik: SVC9 - Balikpapan
Handling: RKC


KINGINRIN B

Juara 1
258
Kinginrin B, 60 cm
Pemilik: Surya Candra - Banjarmasin
Handling: Danzo 88 Feat BFF


HIKARI MOYOMONO

Juara 1
661
Hikari Moyomono, 58 cm
Pemilik: CGH 688 - Balikpapan
Handling: RKC


KAWARIMONO


HI KI UTSURIMONO

Juara 1
464
Hi Ki Utsurimono, 57 cm
Pemilik: Heri Wahyono - Balikpapan
Handling: Kilokoi BorneoSHUSUI

Juara 1
789
Shusui, 60 cm
Pemilik: CGH 688 - Balikpapan
Handling: RKCHIKARI MUJIMONO

Juara 1
676
Hikari Mujimono, 58 cm
Pemilik: CGH 688 - Balikpapan
Handling: RKC


MUJIMONO

KINGINRIN C

Juara 1
468
Kinginrin C, 58 cm
Pemilik: Asmara - Bontang
Handling: Pasukan Anti Prei

Juara 2
585
Kinginrin C, 60 cm
Pemilik: Rahmad Pribadi - Bontang
Handling: Vito Koi